สหกรณ์กวางฯ แห่งประเทศไทย จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 1 ม.6 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ติดต่อ : 092-2147093 หรือ 034-355-362

ชิ้นส่วนเนื้อกวาง

คุณสมบัติของเนื้อกวาง (VENISION)

       เนื้อกวางมีไขมันปริมาณค่อนข้างต่ำ และไขมันประเภทอิ่มตัว (ที่เป็นสาเหตุไขมันอุดตันในเส้นเลือด) อยู่น้อยมาก ขณะเดียวกันกรดไขมันเนื้อกวางเป็น essentrial fatty acid มีอยู่ในปริมาณค่อนข้างสูง ซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำเป็นที่ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้

คุณค่าทางโภชนาการของเนื้อกวางเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดอื่น ๆ

โปรตีน
g/100g
พลังงาน
cal/100g
Cholesterol
g/100g
ฟอสฟอรัส
mg/100g
ไทอามีน
mg/100g
ไรโบเฟลวิน
mg/100g
ไนอาซีน
mg/100g
เนื้อโค 18.5 263 77 171 0.08 0.16 4.4
เนื้อแกะ 16.5 263 80 141 0.15 0.20 4.8
เนื้อสุกร 15.7 308 82 175 0.76 0.18 4.1
เนื้อกวาง 21.6 126 62 249 0.23 0.48 6.3

       จากข้อมูลตารางสรุปได้ว่าเนื้อกวางมีไขมันต่ำโปรตีนสูง ให้พลังงานระดับปานกลางและมีอาหารแร่ธาตุค่อนข้างดีมาก จึงเป็นเนื้อที่มีคุณภาพสูงเหมาะสมสำหรับสุขภาพของผู้สูงอายุ เส้นใยเนื้อค่อนข้างละเอียดและนุ่ม เนื้อกวางได้รับความนิยมค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น เกาหลี ฮ่องกง และไต้หวัน

ราคาเนื้อกวาง

ราคาซากกวาง CHILLED CARCASS ( PRIME )

Price

ราคาเนื้อชิ้นส่วนตัดแต่ง (WHOLESALE)

ชิ้นส่วนเนื้อกวาง ราคาส่ง/กก. ราคาปลีก/กก.
สันใน (TENDER LOIN) 1,440.- 1,600.-
สันนอก (STRIP) 1,260.- 1,400.-
สะโพกนอก (BOTTOM ROUND) 720.- 800.-
สะโพกใน (TOP ROUND) 720.- 800.-
ล้า (SIRLOIN TIP) 720.- 800.-
ลูกมะพร้าว (KNUCKLE) 720.- 800.-
ไหล่บน (CHUCK EYE) 585.- 650.-
ไหล่ล่าง (CHUCK ARM) 585.- 650.-
น่องหน้า (FORE SHANK) 495.- 550.-
น่องหลัง (HIND SHANK) 495.- 550.-
คอ (NECK) 405.- 450.-
พื้นท้อง (PLATE) 305.- 340.-
พื้นอก (BRISKET) 305.- 340.-
เศษเนื้อ 270.- 300.-
ไส้กรอกกวาง 110.- 125.-

ราคาขายส่ง : บุคคลทั่วไป 15 กก. ขึ้น ไป
หมายเหตุ : การปรับราคาขายเนื้อกวางสด ให้มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561
มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ครั้งที่ 6/2560 วัน ที่ 5 พ.ค. 2561