สหกรณ์กวางฯ แห่งประเทศไทย จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 1 ม.6 ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
ติดต่อ : 092-2147093 หรือ 034-355-362

ผลิตภัณฑ์

ของสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด

Deer parts

ไส้กรอกกวาง

ยาแคปซูลเขากวางอ่อน

เนื้อกวาง

ยาดองเขากวางอ่อนสมุนไพรจีน

เขากวางไสลด์แผ่นอบแห้ง

สมุนไพรดองสุรา

ราคาเนื้อกวาง

ราคาซากกวาง CHILLED CARCASS ( PRIME )

Price

ราคาเนื้อชิ้นส่วนตัดแต่ง (WHOLESALE)

ชิ้นส่วนเนื้อกวาง ราคาส่ง/กก. ราคาปลีก/กก.
สันใน (TENDER LOIN) 1,440.- 1,600.-
สันนอก (STRIP) 1,260.- 1,400.-
สะโพกนอก (BOTTOM ROUND) 720.- 800.-
สะโพกใน (TOP ROUND) 720.- 800.-
ล้า (SIRLOIN TIP) 720.- 800.-
ลูกมะพร้าว (KNUCKLE) 720.- 800.-
ไหล่บน (CHUCK EYE) 585.- 650.-
ไหล่ล่าง (CHUCK ARM) 585.- 650.-
น่องหน้า (FORE SHANK) 495.- 550.-
น่องหลัง (HIND SHANK) 495.- 550.-
คอ (NECK) 405.- 450.-
พื้นท้อง (PLATE) 305.- 340.-
พื้นอก (BRISKET) 305.- 340.-
เศษเนื้อ 270.- 300.-
ไส้กรอกกวาง 110.- 125.-

ราคาขายส่ง : บุคคลทั่วไป 15 กก. ขึ้น ไป
หมายเหตุ : การปรับราคาขายเนื้อกวางสด ให้มีผลตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2561
มติที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์ครั้งที่ 6/2560 วัน ที่ 5 พ.ค. 2561